Omgeving

Kapelle

Kapelle ligt middenin het groene hart van Zuid-Beveland. Het dorp is wellicht het meest bekend door een aantal beroemde inwoners die hier vandaan komen: schrijfster Annie M.G. Schmidt en oud-premier Jan Peter Balkenende.

De eerste sporen van bewoning van Kapelle gaan terug tot de Romeinse tijd. Het huidige Kapelle is ontstaan langs de oevers van een water dat hier in de tiende eeuw liep. De heren van Maalstede bouwden een imposant kasteel. Het eiland van het kasteel van Maalstede bestaat nog steeds.

De aanleg van de Postweg is van groot belang voor Kapelle, het komt daardoor aan een belangrijke route te liggen. De aanleg van de spoorlijn Bergen op Zoom – Vlissingen geeft het dorp ook een impuls.

De fruitteelt is een belangrijke economische pijler voor Kapelle. Door de bedrijvigheid die de fruitteelt met zich meebrengt ontwikkeld het dorp zich in de 20e eeuw enorm. Het huidige Fruitteeltmuseum laat de fruitteelt in Zeeland zien.

Het zaaizadenbedrijf Van der Have was een beeldbepalend bedrijf voor Kapelle in de 20e eeuw. Het bedrijf groeide uit tot een multinational en zo ontstond de Koninklijke VanderHave Groep. Deze is opgegaan in Advanta en later in over gegaan naar het Franse Limagrain. Er zit nog steeds een vestiging in Kapelle, die zich bezighoudt met veredeling, productie en verwerking van graszaden.

Op 16 mei 1940 werd bij Kapelle fel gevochten tussen Duitse en Frans troepen. De 65 Franse militairen die hier sneuvelden werden door de Kapellenaars begraven. Op de Franse militaire begraafplaats werden alle Franse militairen samengebracht die in Nederland sneuvelden. Het is de enige Franse militaire begraafplaats in Nederland.

De hervormde kerk in Kapelle was voor de reformatie gewijd aan de maagd Maria. Het koor van de kerk dateert uit 1300. De toren van de kerk is 65 meter hoog en daarmee de hoogste toren van Zuid-Beveland. In de pastorie van de kerk zag schrijfster Annie M.G. Schmidt het levenslicht.

Behalve Jan Peter Balkenende heeft Kapelle nog een aantal bekende politici voortgebracht. Jan Kees de Jager was onder meer minister van Financiën in kabinet-Rutte I. De andere politicus is Huib Eversdijk. Hij zat in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Als senator was hij onder meer voorzitter van de commissie voor Europese Zaken.

Bron VVV